NADCIŚNIENIE

Rosyjscy kardiolodzy z powodzeniem leczą pierzgą chorobę niedokrwienną serca, nadciśnienie tętnicze i zapalenie mięśnia sercowego. W badaniu na 65 chorych których podzielono na grupy wykazano, że większość chorych z chorobą wieńcową odnotowała zmniejszenie ataków dusznicy bolesnej. U połowy badanych zwiększyła się również wytrzymałość na wysiłek fizyczny.

Osoby które cierpiały na skoki ciśnienia, po 25 dniowej suplementacji pierzgą w ilości 15 – 30g na dobę, wykazały zwiększoną stabilność ciśnienia tętniczego. A w przypadku chorych z zapaleniem mięśnia sercowego, już po 7 dniach poprawiło się samopoczucie, ustąpiły objawy duszności oraz kołatania serca.

Jedno z badań wykazało, że chorzy z nadciśnieniem tętniczym w II i III stadium, po przyjmowaniu 2 x 15g pierzgi dziennie, przez miesiąc, spowodowało obniżenie ciśnienia o 10%.

Autor

Artur Poręba